9 Αυγούστου 2017

Επαναφέρουν τον φόρο υπεραξίας για τα ακίνητα

Εντός 2018 αναμένεται να επανέλθει ο φόρος υπεραξίας για τα ακίνητα, γεγονός που θα δημιουργήσει προσκόμματα σε όσους ιδιοκτήτες θελήσουν να πουλήσουν σπίτια και οικόπεδα.
Ο φόρος ο οποίος ανεστάλη για το 2015, το 2016 και το 2017 έρχεται και πάλι στο προσκήνιο καθώς περιλαμβάνεται στις νέες μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.
Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζετια βάσει του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που προβλέπει:
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, ο φόρος υπεραξίας υπολογίζετια βάσει του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που προβλέπει:
1. Ο φόρος υπεραξίας θα επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης κάθε ακινήτου. Ο φόρος θα επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου ενώ ο αγοραστής θα οφείλει φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου
2. Εφόσον ο φορολογούμενος έχει διακρατήσει το ακίνητο που πουλάει για πέντε τουλάχιστον έτη από τη στιγμής της απόκτησής του, η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ
3. Όσοι μεταβιβάσουν ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους πριν το 1995 θα απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας.
Η τελική υπεραξία επί της οποίας θα υπολογίζεται ο φόρος θα προσδιορίζεται με βάση ποσοστιαίους συντελεστές απομείωσης κλιμακούμενους ανάλογα με τα έτη διακράτησης του ακινήτου (από 98,2% για δύο χρόνια διακράτησης έως 60% για περισσότερα από 25).

Δεν υπάρχουν σχόλια: