8 Ιανουαρίου 2018

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στην Ιταλία

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ  συμμετέχουν ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: " Chris – Countering Human RADICALISATION In School (Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στο πλαίσιο του σχολείου)" διάρκειας δύο ετών.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε στις  12 -15 Nοεμβρίου η δεύτερη διακρατική συνάντηση στην πόλη Ορτόνα της Ιταλίας με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, της Δανίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας και της Ισπανίας. 

Στόχος της συνάντησης ήταν να γίνει μια επισκόπηση για την πορεία του προγράμματος έως τώρα και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα με στόχο την ολοκλήρωση της επόμενης φάσης.


Η επόμενη συνάντηση έχει οριστεί για τον ερχόμενο Φεβρουάριο στην Πολωνία με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από τις εννέα εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα χώρες. Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τον Ευάγγελο Καπέτη, τη Μαρία Νταντάμη και δύο μαθητές του Γυμνασίου ΠΛΑΤΩΝ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: