8 Μαρτίου 2018

Στα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ συνάντηση του προγράμματος Erasmus + «Επιχειρηματικότητα: ένα βήμα προς το μέλλον»

Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ  συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: “Επιχειρηματικότητα: ένα βήμα προς το μέλλον”.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η έκτη διακρατική συνάντηση εργασίας στην Κατερίνη με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων,  σχολεία από την Πορτογαλία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Τουρκία.
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών οι οποίες θα συσχετίζονται με την ενσωμάτωση της καινοτομίας αλλά και ενεργών παιδαγωγικών μεθόδων, όπως για παράδειγμα η διεπιστημονική διδασκαλία και άλλες νέες συνεργατικές μέθοδοι. Επίσης, σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η συμμετοχική εκπαίδευση καθώς και να προωθηθεί η  χρήση των ΤΠΕ.
Τέλος, κατά τη διαμονή τους επισκεφθήκαμε το Δημαρχείο Κατερίνης, αξιοθέατα του Νομού Πιερίας και τη Θεσσαλονίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: