15 Μαΐου 2018

Η προθεσμία για 200 θέσεις στο Τ.Α.Π.Α - (ΑΣΕΠ)

Ξεκινά στις 18 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις 200 θέσεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α)
Η προθεσμία για τις αιτήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του ταμείου, ολοκληρώνεται στις 29 Μαΐου.
Με την προκήρυξη ζητείται προσωπικό 15 διαφορετικών ειδικοτήτων, το οποίο θα εργαστεί σε 21 νομούς της χώρας.

Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η εντοπιότητα. Μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν αυτή την προϋπόθεση, προηγούνται εκείνοι που συγκεντρώνουν , αθροιστικά, περισσότερα μόρια σχετικά με τον χρόνο ανεργίας, την εμπειρία, τον τίτλο σπουδών, τις κοινωνικές ιδιότητες( πολυτεκνία, τριτεκνία).

Πηγή: workenter

Δεν υπάρχουν σχόλια: