6 Σεπτεμβρίου 2017

Τεχνική επαγγελματική κατάρτιση μέσω ΕΣΠΑ σε 750 εργαζόμενους στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας


Η δυνατότητα σε 750 εργαζόμενους να λάβουν κατάρτιση σε κλάδους όπως οι κατασκευές, ο αγροδιατροφικός τομέας, η ενέργεια, ο επισιτισμός, η κλωστοϋφαντουργία και ο τουρισμός, αλλά και σε οριζόντιες δεξιότητες, όπως η επιχειρηματικότητα, οι νέες τεχνολογίες, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι πωλήσεις, η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, δίνεται στο πλαίσιο δυο σχετικών προσκλήσεων του ΕΣΠΑ, που ενέκρινε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια θα διαθέσει για το σκοπό αυτό κονδύλια 1.500.000 ευρώ, ενώ οι προσκλήσεις αφορούν σε ήδη εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, αλλά και να αποκτήσουν δεξιότητες καινοτομίας, κατοχυρώνοντας αφενός τις θέσεις εργασίας τους, θωρακίζοντας αφετέρου το επαγγελματικό τους μέλλον και τις προοπτικές τους στον εργασιακό τους βίο.

Φορείς υλοποίησης των δράσεων είναι η ΓΕΣΕΒΕΕ και η ΓΣΕΕ στην πρώτη πρόσκληση, που αφορά σε εργαζόμενους πολύ μικρών επιχειρήσεων, και ο ΣΒΒΕ και ο ΣΕΠΒΕ στη δεύτερη πρόσκληση που αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: