13 Σεπτεμβρίου 2017

Πινακίδες και σήμανση στο Λιτόχωρο

Στον  Κ.Ο.Κ., από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει άρθρο που να αναφέρει ότι αν αφαιρεθούν κάποιες πινακίδες κυκλοφορίας λόγω έργων, οι πινακίδες αυτές θα ισχύουν ξανά και μετά την αποπεράτωση των έργων, ακόμη και χωρίς να έχουν επανατοποθετηθεί στα κατάλληλα σημεία. Επιπλέον, ο Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρει πως όπου υπάρχει κυκλικός δρόμος είναι και υποχρεωτική κυκλική πορεία, αν δεν υπάρχει η κατάλληλη σήμανση.


Και έρχομαι σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
Πλατεία: στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου Λιτόχωρο

Πόσοι μήνες πέρασαν από την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της πλατείας; Σίγουρα ένα καλοκαίρι. Δεν υπήρξε κανένας να ενδιαφερθεί για την αποκατάσταση της σήμανσης στην υποχρεωτική κυκλική πορεία; Ωστόσο πολύ καλά τοποθέτησαν τους πλαστικούς πασσάλους για την αποφυγή παράνομης στάθμευσης!

Λίγο πριν φτάσουμε στην πλατεία είναι το Δημαρχείο και ο σταθμός της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεν υπάρχουν γνώστες της κατάστασης, οι οποίοι θα ενδιαφερόταν να αποκαταστήσουν τη σωστή σήμανση και κυκλοφορία;

Δεν μας είναι πρωτόγνωρο. Έτσι μας έχει μάθει η πολιτεία. Έτσι λειτουργεί. Αν κάποια στιγμή συμβεί ατύχημα σ’ εκείνο το σημείο που θα δικαιολογείται από την ανυπαρξία της σήμανσης πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Ας προσθέσουμε λοιπόν και αυτό μέσα στα τόσα στραβά και ανάποδα που υπάρχουν στην ατελείωτη αναζήτηση της σωστής οδικής κυκλοφορίας και της ασφάλειας για όλους.

Π.Γ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: