30 Σεπτεμβρίου 2017

Πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Πολιτισμού Ανάπτυξης Πιερίας για την Τοπική Ανάπτυξη

Σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους τοπικών επιχειρηματικών, τουριστικών, μεταφορικών και επιστημονικών φορέων οργάνωσε το Ινστιτούτο Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πιερίας (Ι.Π.Α.Π.), το τριήμερο 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2017.


Το νεοσύστατο Ι.Π.Α.Π. ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλλει στην ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του υλικού και άυλου πλούτου τής Πιερίας. Επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής Οικονομίας, στη συγκρότηση μιας γνήσια αδέσμευτης, ενωτικής κίνησης πολιτών για την προώθηση δράσεων προς όφελος της τοπικής Κοινωνίας.

Ενθαρρυντικό στοιχείο των συναντήσεων αποτέλεσε το γεγονός ότι σ’ αυτές συμμετείχαν 14 επιχειρηματικοί, τουριστικοί και μεταφορικοί φορείς, επιπλέον όμως συμμετείχαν και περισσότεροι από 50 επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον κλάδο των κατασκευών.

Στις συναντήσεις αυτές η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πιερίας (ΙΠΑΠ), Χαρούλα Σοφιανίδου παρουσίασε τους στόχους και τους τρόπους δράσης τού ΙΠΑΠ για την επίτευξη αυτών των στόχων. Πάροχος της τεχνογνωσίας σ’ αυτή την πρωτοβουλία είναι το Ολυμπιακό Ινστιτούτο Ελιάς (Ο.Ι.Ε.) εκπρόσωποι του οποίου παρέστησαν και ανέλυσαν το πρότυπο της αυτοδύναμης τοπικής θεματικής οικονομικής ανάπτυξης με εφαρμογή τού οποίου τα δύο Ινστιτούτα και με την πρωταγωνιστική συμμετοχή τής τοπικής κοινωνίας και των Φορέων της θα επιχειρήσουν να κάνουν συγκεκριμένη πράξη τον σχεδιασμό.

Στην πρώτη συνάντηση, εκτός από την πρόεδρο του ΙΠΑΠ, τοποθετήθηκε η Πρόεδρος του Ολυμπιακού Ινστιτούτου Ελιάς, Λητώ Τσεκούρα, η οποία είναι Ιστορικός - Φιλόλογος, Διευθυντικό Στέλεχος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Επιπλέον, παρέστη και μίλησε, ο Διευθυντής Τεχνικών Μελετών τού Ολυμπιακού Ινστιτούτου Ελιάς, Νίκος Στρατηγέας, ο οποίος είναι Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Μελετητικής Εταιρίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.».

Παρούσα και στις τέσσερις συναντήσεις ήταν και η Υπεύθυνη του Τομέα Πολιτισμού τού Ο.Ι.Ε., Σεβαστή Μπολάνου, ενώ ενημέρωση ως προς τον τρόπο δράσης των δύο Ινστιτούτων (Ι.Π.Α.Π. & Ο.Ι.Ε.) πραγματοποίησε ο Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Ινστιτούτου Ελιάς, Γιάννης Δράκος, ο οποίος είναι Πολιτικός Αναλυτής, Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας.

Εκείνο που σηματοδότησε την επιτυχία των συναντήσεων ήταν η παρουσία και συμμετοχή εκπροσώπων Τοπικών Φορέων οι οποίοι στο σύνολό τους δήλωσαν θετική προδιάθεση και πρόθεση να εισηγηθούν στα Διοικητικά Συμβούλια για συμμετοχή και συνεργασία.

Σε όλες τις συναντήσεις, μετά την ενημέρωση ακολούθησε γόνιμος διάλογος όπου τοποθετήθηκαν οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών, τουριστικών και επιστημονικών φορέων.

Από την πλευρά των δύο Ινστιτούτων υπήρξε η δέσμευση ότι, σε σύντομο χρόνο, όσα αναφέρθηκαν προφορικά, θα αποσταλούν και εγγράφως, μαζί με προτάσεις για την οργάνωση της καλύτερης δυνατής συνεργασίας.

Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν με άλλους φορείς τής Πιερίας και συγκεκριμένα, την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν με φορείς από την Εκπαιδευτική κοινότητα ενώ έπεται και συνέχεια. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: