8 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΛΜΕ Πιερίας για τις «Δημιουργικές Εργασίες» στα Λύκεια και τη σχετική επιμόρφωση


Οι λεγόμενες «Δημιουργικές Εργασίες» δεν έχουν άλλο σκοπό παρά να προετοιμάσουν τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στην εκπαίδευση, στα ίδια τα αναλυτικά προγράμματα, στη «νέα» δομή του Λυκείου. Αποτελούν όψη της αποδόμησης της όποιας συστηματικής γνώσης παρεχόταν ή παρέχεται στο σχολείο.
Δεν εξηγείται αλλιώς η «πρεμούρα» υλοποίησης αυτής της διαδικασίας και η σχετική «επιμόρφωση», τη στιγμή μάλιστα που η όποια επιμόρφωση παρεχόταν έχει ουσιαστικά καταργηθεί, ακόμη και στο επίπεδο του ατομικού δικαιώματος του εκπαιδευτικού.

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να ισχυρίζεται το Υπουργείο Παιδείας ότι σε ένα σχολείο με τόσα προβλήματα, με τον τρόπο που θα υλοποιηθούν οι Δημιουργικές Εργασίες, μέσα σε δύο ημέρες θα καλλιεργήσουν τη δημιουργική ικανότητα των παιδιών.

Αποτελεί μέγιστο εμπαιγμό από το Υπουργείο να μιλά π.χ. για βιβλιογραφική δουλειά, δημιουργικότητα κ.λπ., όταν στα σχολεία γίνεται «οικονομία» ακόμη και στις φωτοτυπίες, στα περισσότερα από αυτά δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες ή λειτουργούν χωρίς προσωπικό με πλήρη απασχόληση, τα εργαστήρια βρίσκονται υπό κατάρρευση.

Οι ίδιες οι  «Δημιουργικές Εργασίες» εντάσσονται στον ατομικό φάκελο του μαθητή, στο λεγόμενο portfoliο, που είναι μια απαράδεκτη μορφή αξιολόγησης.

Φυσικά κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εργασίες μέσα στο σχολείο. Ούτε μπορεί κανείς να διαφωνήσει με την αξία και το ρόλο που πρέπει να έχουν. Επιτυχία όμως στην κατεύθυνση της διαπαιδαγώγησης και της μόρφωσης των μαθητών, με μία ξεχωριστή δράση, και μάλιστα με τη μορφή της «διήμερης φιέστας», δεν μπορεί να υπάρξει. Η περσινή «εμπειρία» είναι χαρακτηριστική: πλήρης αποδιοργάνωση και με τον τρόπο αυτό του όποιου σταθερού προγράμματος, τάμπλετ και κινητά παντού στο σχολείο, χάος στο όνομα της «παιδαγωγικής ελευθερίας»…

Οι συνοδευτικές εργασίες είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο για την αφομοίωση και την εμπέδωση της γνώσης, το οποίο δεν μπορεί να αποσπαστεί από τη συνολική παιδαγωγική διαδικασία, πρέπει να αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του κάθε ξεχωριστού μαθήματος-γνωστικού (επιστημονικού) αντικειμένου. Μέσα από τις εργασίες να συνδέεται η θεωρία με την πράξη και να επιβεβαιώνεται η θεωρία μέσα από την πρακτική δραστηριότητα.

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική στήριξη και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από σταθερή επιμόρφωση, σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: