4 Νοεμβρίου 2017

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ σε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ουγγαρία

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ συμμετέχουν ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: " Reversed Roles at School: Flipped Classroom and Learning Through Teaching" διάρκειας δύο ετών.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο η τρίτη διακρατική συνάντηση εργασίας στο Eger της Ουγγαρίας με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας.

Η συνάντηση περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, παρουσίαση των δραστηριοτήτων από όλους τους εταίρους πάνω στις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο της εφαρμογής των “flipped classrooms”. Σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή ο καθηγητής δίνει οδηγίες στους μαθητές ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα στο σπίτι και να ολοκληρώσουν τη μάθηση στο σχολείο μέσω συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, παιχνίδι ρόλων κ.ά..

Η επόμενη συνάντηση έχει οριστεί για τον ερχόμενο Απρίλιο στη Λιθουανία με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από τις επτά εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα χώρες. Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τον Ευάγγελο Καπέτη, Διευθυντή του Γυμνασίου ΠΛΑΤΩΝ και τον Θωμά Μιχαηλίδη, εκπαιδευτικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: