22 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΟΡ.ΦΕ.Ο ευχαριστεί τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας


Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου (ΟΡ.ΦΕ.Ο), με την ευκαιρία της επικείμενης ολοκλήρωσης της τριετούς θητείας του στον σημαντικό πολιτιστικό φορέα με τη διεθνή απήχηση, αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τους Βουλευτές Πιερίας του κυβερνώντος κόμματος.

 Συγκεκριμένα ο Οργανισμός ευχαριστεί τους Βουλευτές, Ελισάβετ-Μπέττυ Σκούφα, Χαρίλαο Τζαμακλή και Αστέριο Καστόρη για την πολύπλευρη και εποικοδομητική από κάθε πλευρά συνεργασία, αλλά και για την παραγωγική ανταπόκριση τους σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Φεστιβάλ Ολύμπου.

 Συνεργασία που συνέβαλε στην αρτιότερη και πληρέστερη ανάδειξη και καταξίωση,  μέσω του Φεστιβάλ Ολύμπου, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Πιερίας και πέρα του πολιτιστικού προϊόντος. 

  Κατερίνη 21-12-2017

                                                      Ο πρόεδρος

                                         Γρηγόρης Παπαχρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια: