16 Ιανουαρίου 2018

Το ανέκδοτο της ημέρας

για τις ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ!!!
...όταν ο Θεός ήθελε να προσφέρει τις δέκα εντολές στον κόσμο... 
πρώτα πλησίασε τους Ιταλούς:- Τι εντολές προσφέρεις;
- Ου φονεύσεις.
- Σκούζι αλλά δεν ενδιαφερόμαστε.
Μετά πλησιάζει τους Έλληνες:
- Τι εντολές προσφέρεις;
- Ου κλέψεις.
- Συγγνώμη αλλά δεν θα πάρουμε .
Μετά πλησιάζει τους Γάλλους:
- Τι εντολές προσφέρεις;
- Ουκ επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου.
- Merci αλλά όχι.
Πλησιάζει τέλος τους Εβραίους:
- Πόσο κάνουν;
- Μα, είναι δωρεάν.
- Πιάσε δέκα

Δεν υπάρχουν σχόλια: