6 Μαρτίου 2018

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ σε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πολωνία

Το Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ  συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: “Ο νεαρός Ευρωπαίος - ένας συνειδητός και ασφαλής πολίτης του κόσμου”.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική συνάντηση εργασίας στο Slupsk της Πολωνίας, με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων,  σχολεία από την Πολωνία, την Τουρκία, τη Λιθουανία, την Κύπρο και την Πορτογαλία.
Ο κύριος στόχος του προγράμματος  είναι η ευαισθητοποίηση των εταίρων όσον αφορά τη μετανάστευση. Πιο συγκεκριμένα γίνεται λόγος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στα κράτη που φιλοξενούνται. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι του σχεδίου αφορά την ανάπτυξη και το σχεδιασμό προληπτικών μέτρων ασφαλείας, κυρίως στο χώρο του σχολείου.
Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τους Ευάγγελο Καπέτη, Ιωάννη Πίτσια και Μαρία Νταντάμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: