23 Μαρτίου 2018

Κύριος ζητά γνωριμία

Κύριος ζητάει γνωριμία με κυρία αξιοπρεπή, με καλή συμπεριφορά, από 60-65 ετών για γάμο. Είμαι αξιοπρεπής κύριος στη κοινωνία της Κατερίνης και κατοικώ στην Καλλιθέα Πιερίας.
Γεννήθηκα στις 14/4/1950, είμαι υγιής, δεν καπνίζω και δεν έχω υποχρεώσεις.
Τηλέφωνο: 6907868959

Δεν υπάρχουν σχόλια: