3 Απριλίου 2018

Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας: Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει των εορτών του Πάσχα

Εντατικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ποιότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης, εν όψει των εορτών του Πάσχα, συνεχίζουν να διεξάγονται από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στα σφαγεία και τα πτηνοσφαγεία της Π.Ε. Έλεγχοι επίσης πραγματοποιούνται και στις σταβλικές εγκαταστάσεις της Π.Ε. με στόχο την πρόληψη της παράνομης σφαγής.

Με την επίβλεψη των αρμόδιων επισήμων κτηνιάτρων της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Πιερίας, ελέγχεται η σήμανση των σφάγιων, έτσι ώστε να γίνεται με ευδιάκριτες σφραγίδες. Οι υγειονομικές σφραγίδες πιστοποιούν την προέλευση του σφάγιου καθώς και τον κτηνιατρικό κρεοσκοπικό και υγειονομικό έλεγχο στον οποίο θα πρέπει αυτό να έχει υποβληθεί τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη σφαγή. Επίσης ο προ της σφαγής έλεγχος από τους αρμόδιους κτηνιάτρους, εξασφαλίζει ότι το ζώο που προσήχθη για σφαγή, είναι υγιές και απαλλαγμένο από οποιοδήποτε νόσημα.
Η παρουσία του επισήμου κτηνιάτρου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σφαγής, εξασφαλίζει επίσης, ότι οι συνθήκες που επικρατούν στα σφαγεία είναι οι ενδεδειγμένες και επιπλέον ότι η μεταφορά και η θανάτωση των ζώων γίνονται με τρόπο που εξασφαλίζει την ευζωία και καλή διαβίωσή τους.
Η επαγρύπνηση, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες των εορτών, της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας μέσω της εναρμόνισης όλων των εμπλεκομένων φορέων με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, ως απώτερο σκοπό έχει την ορθή τήρηση όλων των διαδικασιών από το στάβλο μέχρι το πιάτο του καταναλωτή, με τρόπο, ώστε να διασφαλιστούν η Υγεία του καταναλωτή, η Δημόσια Υγεία και η Υγεία των Ζώων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: