16 Απριλίου 2018

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ σε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αυστρία

Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ  συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: “Montessori για τους Εφήβους”. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση εργασίας στην Αυστρία, στο Prein an der Rax με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, μοντεσσοριανά σχολεία από την Τσεχία και την Πολωνία και σχολεία από τη Ρουμανία και την Τουρκία.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος  είναι να αναπτυχθεί η μέθοδος διδασκαλίας Μοντεσσόρι για τους εφήβους και να καλλιεργήσουμε την ικανότητά μας να δραστηριοποιούμαστε σε διεθνές επίπεδο, ώστε να ανταλλάσσουμε ιδέες, χρήσιμες πρακτικές και αποδοτικές μεθόδους διδασκαλίας.


Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τον Καπέτη Ευάγγελο, Διευθυντή των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ, και τον Ζαρώτη Διονύσιο, φιλόλογο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: