2 Μαΐου 2018

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Πιερίας

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 2  Μαΐου 2018 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
Θέμα 1: Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού χρήσης 2017.
• Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 2: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσης 2017.
• Εισηγήτρια: Οικονομικός Επόπτης κ. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.
Θέμα 3: Έγκριση Α’ τροποποίησης Προϋπολογισμού χρήσης 2018.
• Εισηγήτρια: Οικονομικός Επόπτης κ. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.
Θέμα 4: Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π..
• Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 5: Εφαρμογή του Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στα Επιμελητήρια.
• Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 6: Ενημέρωση από την Επιτροπή Έκθεσης για την 9η Ε.Β.Ε.Π.Κ.Μ. - διαφημιστική προβολή έκθεσης.
• Εισηγητής: κ. Χρήστος Νάνος.
Θέμα 7: Ανάθεση στην εταιρία «SGA Συστήματα Πληροφορικής Γεώργιος Δ. Αβραμίδης Α.Ε.» της αλλαγής λογισμικού υποστήριξης επιμελητηριακών υπηρεσιών και έγκριση δαπάνης α) ποσού 3,720.00 ευρώ για τη μετάπτωση δεδομένων και την εκπαίδευση υπαλλήλων και β) ετήσιου κόστους συντήρησης (1/5/2018 έως 31/12/2018) ποσού 2,281.60 ευρώ (285.20€ x 8 μήνες).
• Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 8: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τη διοργάνωση σεμιναρίων με τον Ε.Φ.Ε.Τ., ποσού 4,000.00 ευρώ.
• Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 9: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τη διοργάνωση σεμιναρίων πληροφορικής (5 τμήματα), ποσού 1.200,00 ευρώ.
• Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 10: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για συνεργασία με γραφείο ορκωτών λογιστών, ποσού 3,472.00 ευρώ
• Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 11: Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: