13 Ιουλίου 2018

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στην Κωνσταντινούπολη


Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ συμμετέχουν ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 διάρκειας δύο ετών με τίτλο: "In a Far Away Land: Refugee Children". 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου   επισκέφτηκαν  την Κωνσταντινούπολη, όπου συναντήθηκαν με εκπαιδευτικούς από την Ιταλία, την Τουρκία, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία για την πέμπτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος.

Οι εταίροι κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσίασαν τα μέχρι τώρα πεπραγμένα, έτσι ώστε να αναδειχτούν νέοι  τρόποι υποδοχής και φιλοξενίας των προσφύγων και ιδιαίτερα των παιδιών στις χώρες υποδοχής. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και να ενημερωθούν για το συγκεκριμένο θέμα από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε ΜΚΟ όπου έγινε ενημέρωση σχετικά με την περίθαλψη και την ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία.  

Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από την Σοφία Παπαδοπούλου και τον Καπέτη Ευάγγελο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: