15 Σεπτεμβρίου 2018

15 Σεπτεμβρίου: Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας


Η παγκόσμια ημέρα της Δημοκρατίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου.

Στις. 16 Σεπτεμβρίου 1997 το Συμβούλιο της Διακοινοβουλευτικής ΄Ενωσης στην οποία συμμετέχουν 150 Εθνικά Κοινοβούλια και επιπλέον 8 συνδεδεμένα μέλη υιοθέτησε την"Οικουμενική Διακήρυξη για την Δημοκρατία".

Η Οικουμενική Διακήρυξη για τη Δημοκρατία της Διακοινοβουλευτικής ΄Ενωσης έχει ιδιαίτερη σημασία.

Αποτελεί την πρώτη σχετική πανηγυρική έκφραση πολιτικής βούλησης από τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβούλιων, τα οποία συνέρχονται στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής ΄Ενωσης.
Στην ΄Ενωση αυτή, στην οποία συμμετέχει από το 1890 η Βουλή των Ελλήνων, είναι Παγκόσμιος Οργανισμός, που από την ίδρυσή του το 1889, έχει ως αντικείμενο την προάσπιση και παραγωγή αντιπροσωπευτικών , πλουραλιστικών και δημοκρατικών συστημάτων διακυβέρνησης.
Η Δημοκρατία είναι μια συνεχής κατάκτηση.

Είναι το μόνο Πολίτευμα που μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα και διαφορές με τρόπο ειρηνικό, ασφαλή και αποτελεσματικό.

i-diadromi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: