19 Δεκεμβρίου 2018

Κείμενο διαμαρτυρίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης Πιερίας


Συντάσσουμε το παρόν κείμενο διαμαρτυρίας με σκοπό να δρομολογηθούν λύσεις στο θέμα που μας απασχολεί.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για την αδικία που υφιστάμεθα ως εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου που προσληφθήκαμε στο νομό Πιερίας για το σχολικό έτος 2018-19.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης λίγες μέρες μετά τη πρόσληψη τους αναβαθμίζονται αναλαμβάνοντας πλήρες εκπαιδευτικό ωράριο. Αυτό κατά βάση συνέβη και φέτος με εξαίρεση κάποιους νομούς, ανάμεσα τους και ο νομός Πιερίας. Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη προέκυψε από τη πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτικών. Συνεπώς, η αναβάθμιση μας δεν υλοποιήθηκε, ενώ υπήρχε η δυνατότητα αυτή.
Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ είχε στη διάθεση της κενές ώρες ώστε να προβεί σε αναβάθμιση των υπαρχόντων εκπαιδευτικών, αρνήθηκε να δηλώσει τα κενά της στο Υπουργείο Παιδείας όταν ερωτήθηκε. Είναι ολοφάνερη η κατάφωρη αδικία εις βάρος όλων των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου του νομού Πιερίας.
Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα συνάδελφοι με λιγότερα μόρια και χαμηλότερη σειρά κατάταξης στον πίνακα, οι οποίοι προσλήφθηκαν σε άλλους νομούς και αναβαθμίστηκαν, να προηγηθούν στους επικείμενους πίνακες αναπληρωτών 2019-2020,λόγω της δικής μας απώλειας μορίων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου Πιερίας σε ανεργία το επόμενο έτος.
Καθόλου αμελητέο δεν είναι επίσης το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου βιοποριζόμαστε δύσκολα μιας κα αναγκαστήκαμε να μετακομίσουμε σε νέα πόλη. Ωστόσο, υπομείναμε αυτή τη κατάσταση αναμένοντας την αναβάθμιση.
Τέλος, πρέπει να τονίσουμε πως αν όλοι οι συνάδελφοι παράλληλης στήριξης παρέμεναν μειωμένου ωραρίου ή αν όλοι αναβαθμιζόμασταν δεν θα συνέτρεχε λόγος διαμαρτυρίας, καθότι θα υπήρχε ισότιμη μεταχείριση. Με δεδομένο όμως ότι το 65% των συναδέλφων αναβαθμίστηκε, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν, αναγκαζόμαστε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα  μας.
Αιτούμαστε να γίνει η αναβάθμιση μας με κάθε δυνατό τρόπο από τη Διεύθυνση, την Περιφέρεια και το Υπουργείο και προτείνουμε:
• να δοθούν οι υπάρχουσες κενές ώρες στους ήδη υπάρχοντες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του νομού Πιερίας.
• να δοθούν οι β και γ αναθέσεις μαθημάτων για συμπλήρωση ωραρίου.
• να απορροφηθούμε οσο το δυνατόν συντομότερα από τα τμήματα ΣΜΕΑΕ (εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη).
• να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στην ειδική εκπαίδευση σύμφωνα με το νόμο 4264/2014, άρθρο 46, παράγραφος 2, ο οποίος αναφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης μας α) σε παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας διεύθυνσης, β) στο πλαίσιο ενισχυτικής διδασκαλίας ατόμων που υποστηρίζονται με παράλληλη στήριξη και γ)σε ΚΕΔΔΥ εφόσον η ειδικότητα μας προβλέπεται.
Παρακάτω επισυνάπτεται η εν λόγω νομοθεσία «Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη, πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Για τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση πρόσληψης τους μπορεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, εφόσον οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική τους, για το ιδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στην ιδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και ΠΕ Γενικής Αγωγής που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη, εφόσον δε συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο παρέχουν συμπληρωματικά υπηρεσίες με σειρά προτεραιότητας: α) παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, β)ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, στην ιδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γ)υπηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται. Τα ανωτέρω υλοποιούνται με αποφάσεις του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης μειωμένου ωραρίου σε πλήρους ωραρίου κατά τα ανωτέρω, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται στην αποστολή των ονομάτων των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής για την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης»
Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα εύρεσης ωρών από μέρους της Διεύθυνσης Πιερίας και ζητάμε την άμεση αποκατάσταση της αδικίας που έχουμε υποστεί.
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής νομού Πιερίας:
Μπουζούκη Δήμητρα ΠΕ.02
Τζικούλα Παναγιώτα ΠΕ.02
Δερμεντζή Χρυσούλα ΠΕ.02
Βασιλείου Ευαγγελία ΠΕ.02
Σκούρα Αναστασία ΠΕ.02
Ζησούλη Γεωργία ΠΕ.02
Ντινοπούλου Στυλιανή ΠΕ.02
Τσανίδου Μαρία ΠΕ.02
Μασταγκά Παρασκευή ΠΕ.03
Γκουντής Βασίλης ΠΕ.03
Τσιγάνης Ιωάννης ΠΕ.03
Ζαχαρής Γεώργιος ΠΕ.04
Στασινού Αρέτη ΠΕ.04
Μπεντεβίνου Μαρία-Αγλαΐα ΠΕ.04

Δεν υπάρχουν σχόλια: