20 Φεβρουαρίου 2019

Δωρεάν προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στην Κατερίνη

Ξεκινάει στην Κατερίνη πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι: Βασικές δεξιότητες εκπαίδευσης ενηλίκων», διάρκειας 50 ωρών (30 ώρες δια ζώσης και 20 ώρες εξ αποστάσεως).
Το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο προσφέρει μια επισκόπηση των βασικών γνώσεων / δεξιοτήτων / στάσεων, που χρειάζεται να έχει ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων. Ποιές είναι οι πολιτικές και οι θεσμοί της δια βίου μάθησης; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων; Πως σχεδιάζουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Όλα τα παραπάνω εστιάζονται σε επίπεδο διδακτικής ενότητας και εδραιώνονται μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης μικροδιδασκαλίας.
Περισσότερες πληροφορίες στο Εργατικό Κέντρο Κατερίνης και στο τηλ. 2351023888
 Ηλεκτρονική αίτηση www.inegsee.gr/aitisi
 Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα http://bit.ly/2o3xoZW
ΕΣΠΑ - "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"
https://empedu.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: