5 Μαρτίου 2019

Σε προτεραιότητα πάντα ο πολίτης και η ασφάλειά του

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: «Κύριο μέλημά μας, είναι η ασφαλής μετακίνηση των οχημάτων στους δρόμους ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας»
Η υλοποίηση έργων για την βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας στους δρόμους ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο και για το λόγο αυτό χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της ΠΕ Πιερίας με προϋπολογισμό σύμβασης 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
«Σκοπός του έργου είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και να αυξηθεί η ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και ειδικότερα, των μαθητών και των συνοδών τους, πλησίον του σχολικού συγκροτήματος του Επαγγελματικού Λυκείου Κατερίνης», σημειώνει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου.
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει αυξημένη κίνηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κυρίως λόγω του ότι το σχολικό συγκρότημα βρίσκεται ουσιαστικά επί της 4ης Επαρχιακής Οδού.
Στο πλαίσιο της βελτίωσης συνθηκών κυκλοφορίας των οχημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, συνεχίστηκαν οι εργασίες στην 4η Επαρχιακή Οδό (στο ύψος του Επαγγελματικού Λυκείου – ΕΠΑ.Λ.) με την κατασκευή παράλληλα με τον άξονα της οδού, κλειστού σωληνωτού, έργου με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά για την συλλογή και απομάκρυνση ομβρίων υδάτων από το κύριο «σώμα» της επαρχιακής οδού μέχρι τον τελικό φυσικό αποδέκτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: