22 Ιουλίου 2019

Σημαντική ενημέρωση σχετικά με τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.

Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεών μας, σας ενημερώνουμε ότι κατ' εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ.356/ΦΕΚ.90/τ.Α/5-4-1974), δημοσιεύθηκε η Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με Αριθμ.1197/ΦΕΚ.1911/τ.Β/28-5-2019, για τη διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας.

Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται και τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.

Για τον σκοπό αυτόν τα Επιμελητήρια θα πρέπει έγκαιρα να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.79752/ΦΕΚ.3623/τ.Β/31-12-2014, η είσπραξη των παραπάνω τελών Γ.Ε.ΜΗ. να γίνεται πλέον από τις Δ.Ο.Υ.

Το Επιμελητήριο Πιερίας έγκαιρα ενημέρωσε τις επιχειρήσεις μέλη του για το θέμα αυτό, είτε μέσω του ιστοτόπου του (προηγούμενη σχετική μας ανακοίνωση: https://www.champier.gr/Page/display_page/7394) είτε μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου.

Υπενθυμίζουμε και πάλι στις επιχειρήσεις-μέλη μας την τακτοποίηση των τυχόν ανεξόφλητων τελών Γ.Ε.ΜΗ.

Για οτιδήποτε σχετικό μπορείτε να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο Πιερίας, στο Τμήμα Μητρώου - Γ.Ε.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ., στο τηλέφωνο 23510.23211 εσωτερικό 1, Δευτέρα-Παρασκευή, 07:30-15:30 ή στο e-mail: info@champier.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: