12 Σεπτεμβρίου 2019

Συνάντηση του Δημάρχου Κατερίνης Κώστα Κουκοδήμου στην Αθήνα με την Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Συνάντηση με την Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Άννα Λιγωμένου είχε ο Δήμαρχος
Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος, στην Αθήνα προκειμένου να ζητηθεί η συνδρομή της
Υπηρεσίας, για μια σειρά παραλείψεων σε επίπεδο διοικητικών πράξεων, στην έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων έργων και προμηθειών του δήμου Κατερίνης.


Τα εντάλματα ύψους 10 εκ. ευρώ περίπου που αφορούν έργα, προμήθειες και δαπάνες του
Δήμου Κατερίνης και το κυριότερο αφορούν έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση με ορατό πλέον τον κίνδυνο απένταξης τους.
Η μη έγκαιρη παρέμβαση της προηγούμενης δημοτικής αρχής, προκάλεσε καθυστέρηση για τη
λήψη της απόφασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και πλέον αδυνατεί ο δήμος Κατερίνης να
εξοφλήσει ακόμη και υποχρεωτικές λειτουργικές δαπάνες, ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών του.
Ο έλεγχος των ενταλμάτων θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ενημέρωση
που είχε ο κ. Κουκοδήμος από την κ. Λιγωμένου.
Τέλος, θα ζητηθεί κατασταλτικός έλεγχος από την Επίτροπο και το Δήμαρχο Κατερίνης σε
βάθος 10ετίας. Όπως ενημερώθηκε ο κ. Κουκοδήμος η χρονική περίοδος ελέγχου συνήθως
είναι μικρότερη και ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: