28 Νοεμβρίου 2019

ΑΣΕΠ θέσεις εργασίας σε νοσοκομεία του δημοσίου: 288 προσλήψεις με πέντε προκηρύξεις έως και 5/12

156 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη 156 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20/11/2019-29/11/2019

45 Καθαριστές με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
23 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών

Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς-Γενικό Νοσοκομείο θηβών για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας, ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/11/2019-02/12/2019
5 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου
Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:1 ΔΕ Προσωπικό Εστίασης (Μάγειρας)
3 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Τραπεζοκόμοι)
1 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Λαντζέρης)
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/11/2019-04/12/2019
59 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ
Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη 59 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/11/2019-05/12/2019

Δεν υπάρχουν σχόλια: