20 Μαρτίου 2020

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020


Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Φεβρουάριο 2020, ανήλθε σε 1.069.285 άτομα. Από αυτά 510.646 (ποσοστό 47,76%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 558.639 (ποσοστό 52,24%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 396.900 (ποσοστό 37,12%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 672.385 (ποσοστό 62,88%).


2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Φεβρουάριο 2020, ανήλθε σε 61.194 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 20.152 (ποσοστό 32,93%) και οι γυναίκες σε 41.042 (ποσοστό 67,07%).

3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Φεβρουάριο 2020, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 233.416 άτομα, από τα οποία οι 141.115 (ποσοστό 60,46%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 92.301 (ποσοστό 39,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 106.412 (ποσοστό 45,59%) και οι γυναίκες σε 127.004 (ποσοστό 54,41%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 118.855 (ποσοστό 50,92%) είναι κοινοί, 3.321 (ποσοστό 1,42%) είναι οικοδόμοι, 92.301 (ποσοστό 39,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 17.971 (ποσοστό 7,70%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 528 (ποσοστό 0,23%) είναι εκπαιδευτικοί, και 440 (ποσοστό 0,19%) είναι λοιποί.             


Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2020
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2020
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ
1.138.791
1.130.479
-8.312
-0,73%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
250.310
233.416
-16.894
-6,75%

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2019
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2020
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ
1.109.385
1.130.479
21.094
1,90%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
203.342
233.416
30.074
14,79%

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
396.900
37,12%
20.152
32,93%
106.412
45,59%
Γυναίκες
672.385
62,88%
41.042
67,07%
127.004
54,41%
Σύνολο

1.069.285
100,00%
61.194
100,00%
233.416
100,00%ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
7.246
0,68%
189
0,31%
529
0,23%
20-24  ετών
61.913
5,79%
2.148
3,51%
16.102
6,90%
25-29 ετών
109.798
10,27%
3.177
5,19%
31.540
13,51%
30-44  ετών
392.692
36,72%
16.104
26,32%
97.633
41,83%
45-54 ετών
263.738
24,66%
14.445
23,61%
56.591
24,24%
55-64 ετών
194.396
18,18%
17.850
29,17%
28.804
12,34%
65 ετών και άνω
39.502
3,69%
7.281
11,90%
2.217
0,95%
Σύνολο

1.069.285
100,00%
61.194
100,00%
233.416
100,00%ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

92.163
8,62%
10.434
17,05%
12.278
5,26%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
322.569
30,17%
23.790
38,88%
66.567
28,52%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
493.835
46,18%
21.712
35,48%
118.899
50,94%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
160.718
15,03%
5.258
8,59%
35.672
15,28%
Σύνολο

1.069.285
100,00%
61.194
100,00%
233.416
100,00%ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

921.689
86,20%
51.837
84,71%
192.454
82,45%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
28.082
2,63%
1.539
2,51%
9.144
3,92%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
119.514
11,18%
7.818
12,78%
31.818
13,63%
Σύνολο

1.069.285
100,00%
61.194
100,00%
233.416
100,00%

Δεν υπάρχουν σχόλια: