3 Ιουνίου 2020

Δήμος Κατερίνης: Επιχορήγηση της ΔΗΚΕΔΗΚ από το Υπουργείο Πολιτισμού

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η πρόταση που κατέθεσε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) στις 24.03.20 για επιχορήγηση μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την πρόσκληση με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και αιγίδα δράσεων και προγραμμάτων της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό».

Η πρόταση τιτλοφορείται «ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ- ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ: ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ» Τυπικά και Ειδικά σχολεία μαθαίνουν για τα φυτά και τις πεταλούδες του Ολύμπου και των Πιερίων μέσω της  τεχνικής του Γκράφιτι.
Σκοπός της δράσης είναι η επαφή, γνωριμία και εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τον πολυδιάστατο ρόλο των Εικαστικών Τεχνών όπως εφαρμόζονται σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και η χρησιμότητα και υλοποίηση εικαστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε άτομα με αναπηρίες σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο, καθώς προκύπτουν σημαντικά οφέλη. Ενισχύονται οι αισθητηριακές εμπειρίες, αναδεικνύονται οι δεξιότητες, τα ταλέντα, η συμπεριφορά, η σχέση τους με άλλα άτομα καθώς και τα συναισθήματά τους.
Η πρόταση επιχορηγείται από το υπουργείο Πολιτισμού με 8.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: