2 Ιουνίου 2020

Παράταση Εγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης
ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
                                                  Κατερίνη    …..-…..-2020
                                                  Αριθ. Πρωτ.:……………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (ΓΟΝΕΑ)ΠΡΟΣ
« ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ:
Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτησή, για την εγγραφή-επανεγγραφή τ…. παιδι… μου, για την περίοδο 2020-2021

ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
Επώνυμο  και 
Όνομα παιδιού
Ημερομηνία 
Γέννησης
Εγγραφή
Επανεγ-
γραφή
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΤΗΛ.ΟΙΚΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Α.Φ.Μ.:


Για το Τμήμα Παιδικής & Βρεφονηπιακής Μέριμνας
    
(τουλάχιστον 3 επιλογές προτίμησης)1ος Παιδικός Σταθμός (Ιάσωνος & Ιερομονάχου)

2ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (19ης Μαίου )-ΝΗΠΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:
2ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός (19ης Μαίου )-ΒΡΕΦΗ

3ος Παιδικός Σταθμός  (Αγ.Αντωνίου –Σβορώνος )
ΘΕΜΑ: «Εγγραφή/Επανεγγραφή παιδιού»
4ος  Παιδικός Σταθμός  (Κρέσνας 35)
Κατερίνη  …..-…..-2020
5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (Τενέδου-παρ.Νικ.Πλαστήρα)
        ΝΗΠΙΑ

5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (Τενέδου-παρ.Νικ.Πλαστήρα)
        ΒΡΕΦΗ   

6ος  Παιδικός Σταθμός  (Ξάνθου 23)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     Η    ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.                           4.

2.                           5.

3.
Παιδικός  Σταθμός  Κορινού ( Κορινός)
Παιδικός  Σταθμός  Λόφου (Λόφος)


……. ΑΙΤ………………                             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΥΡΩ:


ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΟΡΙΑ
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

100ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ

50
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

50
ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ

10
ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

10ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

20


ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

50
ΓΟΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

30
ΓΟΝΙΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ >50 %

20
ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ > 35%

20
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

5
ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

30
ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

20ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ      10.000 €

50
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 10.001€ -ΜΕΧΡΙ    15.000 €

45
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 15.001€ -ΜΕΧΡΙ    20.000 €

40
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 20.001€ -ΜΕΧΡΙ    25.000 €

35
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 25.001€ -ΜΕΧΡΙ    30.000 €

30
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 30.001€ -ΜΕΧΡΙ    35.000 €

25
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 35.001€ -ΜΕΧΡΙ    40.000 €

20
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 40.001€ -ΜΕΧΡΙ    45.000 €

15
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 45.001€ -ΜΕΧΡΙ    50.000 €

10
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 50.001€ -ΜΕΧΡΙ    55.000 €

5
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 55.001€ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

0


   
       1. Από την μοριοδότηση εξαιρούνται:

  • Ορφανά παιδιά από δύο γονείς.
  • Παιδιά πολυτέκνων-τριτέκνων  και ορφανά από ένα γονέα
  • Παιδιά εργαζόμενων μητέρων, όταν  ήδη το ένα παιδί της οικογένειας έχει επιλεγεί σε μια κατηγορία με το σύστημα μοριοδότησης.
  • Παιδιά στα οποία παρουσιάζεται ξαφνική αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης (θάνατος, σοβαρή ασθένεια κλπ.), μετά από κοινωνική έρευνα.
  • Παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: