2 Ιουλίου 2020

Επιστολή του Σωτήρη Γκούνα για δημοσίευμα τοπικού blog


Το εν λόγω δημοσίευμα παρουσιάζει την οικογένεια μου και εμένα ως ανήθικους.
Ως ελεύθερος επαγγελματίας στα πλαίσια του Νόμου, αλλά και των δεοντολογικών δυνατοτήτων ανέλαβα την λογιστική εξυπηρέτηση του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης.

Αυτό, κατά το δημοσίευμα και επειδή ο υιός μου Αθανάσιος Γκούνας είναι Δημοτικός Σύμβουλος της συμπράττουσας παράταξης, είναι ανήθικο.
Έχω, όμως, να καταθέσω τα παρακάτω στους πολίτες του Δήμου Κατερίνης αλλά και όλης της Πιερίας:
1. Ανέλαβα την εν λόγω ανάθεση ύστερα από εσωτερικό μειοδοτικό διαγωνισμό με τιμή πολύ μικρότερη από αυτή των προηγουμένων ετών.
2. Κατά το δημοσίευμα η τιμή είναι 15.000,00 €, στην πραγματικότητα όμως είναι 12.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο το εισπράττω, αλλά ταυτόχρονα το αποδίδω στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην προηγούμενη ανάθεση των ετών 2019, 2018, 2017 το ποσό ήταν 17.800,00€. Ο καθένας ας κρίνει.
3. Για το ποσόν αυτό, όταν το λάβω, θα μου παρακρατηθεί αμέσως φόρος 20% (δηλαδή καθαρό ποσό 12.000,00 Χ 20% = 2.400,00, ήτοι θα λάβω καθαρά 9.600,00 €).
4. Για την ανάληψη της εξυπηρέτησης των υπηρεσιών του Δημοτικού Ωδείου, πέρα από τα τυπικά προσόντα, απαιτούνται ειδικές οικονομικές, νομικές, διοικητικές και δημοσιονομικές γνώσεις, τις οποίες ασφαλώς δεν είναι εύκολο να τις κατέχει οποιοσδήποτε.
Επί της ουσίας και επί του δημοσιεύματος:
1. Τα μέλη της οικογένειας Σωτηρίου Γκούνα είναι όλα αυτόφωτα και αυτόνομα με τις δικές τους εργασίες.
2. Ο Σωτήριος Γκούνας έχει δική του ατομική επιχείρηση με ΑΦΜ 016040495, τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας του, έχουν το δικό τους ΑΦΜ και τις δικές τους δραστηριότητες.
3. Στο δημοσίευμα αναφέρεται συλλήβδην η οικογένεια Γκούνα ως ''επιχειρηματικός κολοσσός''. Όμως, ο Σωτήριος Γκούνας απασχολεί πέντε υπαλλήλους, οι οποίοι πληρώνονται κανονικότατα, πληρώνει ενοίκια του γραφείου του (δεν έχει ιδιόκτητο γραφείο), πληρώνει ειδικά μηχανογραφικά προγράμματα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, όπως κάθε ελεύθερος επαγγελματίας.
Ανηθικότητα του Σωτήρη Γκούνα:
1. Ο υπογράφων είμαι 72 χρονών. Δεν έχω συνταξιοδοτηθεί πριν από 10 χρόνια, όπως εδικαιούμην και ταυτόχρονα να εργάζομαι. Δηλαδή είμαι μαλάκας.
2. Σύμφωνα με σχετική διάταξη του Ν. 4172/2013 για τις ατομικές επιχειρήσεις παρακρατείται και προκαταβάλλεται φόρος 20%, ενώ για τα νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει τέτοιος φόρος. Μπορούσα να συστήσω εταιρεία και να απαλλάσσομαι της προκαταβολής του φόρου (ποσού μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως). Δηλαδή, μαλάκας εις διπλούν.
3. Ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων - ατομικών επιχειρήσεων είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν των νομικών προσώπων. Εις τριπλούν μαλάκας.
Ιστορική πραγματικότητα:
1. Δεν ήθελα να αναλάβω, ήξερα την ανηθικότητα μερικών και το δήλωσα δεόντως. Πιέστηκα εξ αιτίας των πολλών προβλημάτων του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης από το παρελθόν, θέλησα να προσφέρω κοινωνικά. Δυστυχώς επαληθεύτηκα.
2. Στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν μπορούσα να αναλάβω Δημοτική Επιχείρηση, για ευνόητους και κατανοητούς λόγους πολιτικών επιταγών.
3. Ανέλαβα μία και μόνη επιχείρηση του Δήμου για πρώτη και τελευταία φορά. Άλλοι, είχαν όλες τις επιχειρήσεις του Δήμου, χωρίς η τότε Δημοτική Αρχή να έχει στοιχειώδη ηθική και κοινωνική διασπορά, της διευκόλυνσης νέων η παλιών επαγγελματιών. Δεν μέμφομαι κανέναν, απλώς το αναφέρω. 
4. Αν βρεθεί κάποιος ''πραγματικά νέος'', ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει λογιστικά το Δημοτικό Ωδείο, είμαι και τώρα διατεθειμένος να τα εγκαταλείψω και να χαρίσω και την μέχρι σήμερα αμοιβή. Αυτό διότι είμαι ''οικονομικός κολοσσός!!!''  
Ερωτώ όμως:
1. Ο συγκεκριμένος αρθρογράφος – δημοσιογράφος (;), έχει κάποιο πτυχίο σχετικό για να γνωρίζει τη στοιχειώδη δημοσιογραφική δεοντολογία;
2. Εγινε σχετική έρευνα επί του θέματος και δεν το γνωρίζω; Εμένα δεν με ρώτησε για το θέμα κανείς, ούτε τα μέλη της οικογενείας μου τα οποία ρώτησα.
3. Το εν λόγω blog έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.); Φορολογείται κανονικά; Αποδίδει τους ανάλογους φόρους (Φ.Π.Α. κλπ); Και μην μου απαντήσει ότι δεν έχει επιχειρηματική δραστηριότητα, διότι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4172/2013, κάθε νομική οντότητα είναι επιχείρηση και πρέπει να αποδίδει του αντίστοιχους φόρους, έστω κι αν είναι δωρεάν οι σχετικές διαφημίσεις.
4. Εγώ μπορώ να αποδείξω την υψηλή μου φορολογία και την υψηλή απόδοση Φ.Π.Α., διότι είμαι επιχείρηση εντάσεως εργασίας. Το εν λόγω blog μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα;
Θα παρακαλούσα να μου αποδείξει τα προαναφερόμενα. Διαφορετικά επιφυλάσσομαι να πράξω το πραγματικά ηθικόν κατά την έννοια του Συντάγματος.
Θεωρώ ότι η επιπολαιότητα, η ανηθικότητα και η ''εύκαιρη'' σκέψη μερικών δεν έχει όρια.
Θα ήθελα να επισημάνω, με βάση την αρχή της Δημοκρατίας, ότι όλα πρέπει να είναι στο φως της δημοσιότητας, όχι όμως και του ''ξεκατινιάσματος''.
Δυστυχώς διαπιστώνω ότι μερικοί με ανταλλάγματα, γίνονται φερέφωνα κάποιων και θεωρούν ότι υπηρετούν την Δημοκρατία.
Τι άνανδρο όμως; Τι σχέση έχουν τα παιδιά μου αν εγώ είμαι καλός ή κακός άνθρωπος;
Αφού, λοιπόν, εγώ είμαι ο παραβάτης, γιατί δεν πλήττουν ευθέως εμένα αλλά εμμέσως τον γιό μου; Το έλεος της ανηθικότητας δεν έχει όρια.
Καθ’ όλη τη διαδρομή μου στον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα, ανδρώθηκα και εργάζομαι, δηλαδή την έρμη την Κατερίνη, πορεύθηκα με βάση τις ηθικές αξίες του πολιτισμού μας.
Στη διαδρομή μου αυτή, επαγγελματικά ή πολιτικά, προσπάθησα να προσφέρω τα μέγιστα, ήμουν πάντοτε στην πρώτη γραμμή, καθαρός και ευθύς. Γνώριζα και γνωρίζω ότι αυτό έχει κόστος. Δεν χαριζόμουν σε κανέναν και ούτε θα το πράξω.
Έχω ακούσει κοινωνικά σχόλια ανθρώπων που δεν με γνωρίζουν, τέτοια που δεν μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους. Είμαι κοινωνός και αφουγκράζομαι την κοινωνία, ελάμβανα ένα μπράβο ή ένα ευχαριστώ και εκατόν πενήντα φαντασιόπληκτες ιστορίες ανηθικότητας μου. Κανένας βέβαια δεν τόλμησε ευθέως να με κατηγορήσει, παρά μόνον λασπολογώντας. Όπως και τώρα.
Ευχαριστώ
Σωτήρης Γκούνας 

Δεν υπάρχουν σχόλια: