7 Οκτωβρίου 2020

Νέο ΕΣΠΑ: Γιατί θα είναι «διαφορετικό», πώς και πού θα «μοιραστούν» πάνω από 23 δισ. ευρώ

Μολονότι τείνει να μετατραπεί σε κλισέ η φράση το “στοίχημα του ΕΣΠΑ”, η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 θα διοχετεύσει στην Ελλάδα ποσά άνω των 23 δισ. ευρώ και είναι αναγκαία η απορρόφηση και η αξιοποίηση των πόρων, με τέτοιο τρόπο και ταχύτητα, ούτως ώστε να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία και να μην πάνε πάλι στον “κουβά”.  

Τα στοιχεία δείχνουν πως μετά από 40 χρόνια, η Ελλάδα έχει λάβει 160 δισ. ευρώ από τα διαρθρωτικά προγράμματα (περίπου ένα ΑΕΠ) και τελικά το αναπτυξιακό αποτύπωμα των πόρων αυτών είναι περιορισμένο και η σύγκλιση παραμένει ζητούμενο, όπως για παράδειγμα οι ελληνικές ΜμΕ εξακολουθούν να έχουν το 50% της παραγωγικότητας των αντίστοιχων της ΕΕ.

“Το διαφορετικό αυτό ΕΣΠΑ θα χαρακτηρίζεται από λιγότερη γραφειοκρατία, θα έχει έναν ρόλο ακόμη πιο καταλυτικό και ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία”, δηλώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, μιλώντας στα tanea.gr και in.gr.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, επετεύχθη ο διπλασιασμός της απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το 27,27% τον Ιούλιο του 2019 στο 50,56% σήμερα (σε όρους κοινοτικής συνδρομής) και από 24,45% τον Ιούλιο του 2019 στο 48,01% σήμερα (σε όρους δημόσιας δαπάνης), καθώς οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν τα πρώτα 6,5 έτη του ΕΣΠΑ, ύψους 4,96 δισ. ευρώ (Ιανουάριος 2014 έως Ιούλιος 2019), ισοδυναμούν με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 14 μήνες (Ιούλιος 2019 έως Σεπτέμβριος 2020).
Οι Περιφέρειες και ο ρόλος της Αττικής

Μελέτη του ΟΟΣΑ προβλέπει πως με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 2% η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας -στα προ μνημονίων επίπεδα – θα γίνει σε 15 έτη. Ωστόσο, ο χρόνος ανάκαμψης μειώνεται σχεδόν στο μισό, εάν υπάρξει μια στοχευμένη διάχυση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ στην περιφέρεια Αττικής, ώστε να πετύχει ρυθμό ανάπτυξης 3%. Η Ελλάδα εμφανίζει τον 9ο υψηλότερο δείκτη περιφερειακών ανισοτήτων ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των 30 χωρών του ΟΟΣΑ. Η μεγαλύτερη μείωση στην παραγωγικότητα, εξαιτίας της κρίσης του 2008, σημειώθηκε στα απομακρυσμένα νησιά αλλά και στη Δυτική Ελλάδα και στην Αττική. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η Αττική, η οποία συνεισέφερε το 48% του εθνικού ΑΕΠ και το 43% της απασχόλησης έως το 2017, υπέστη δυσανάλογο πλήγμα κατά τη διάρκεια της κρίσης, με μείωση κατά περίπου 10% του συνολικού πληθυσμού της. Μαζί με την Κεντρική Μακεδονία, κατέγραψε απώλεια μεγαλύτερη από το ήμισυ (58%) των συνολικών θέσεων εργασίας που χάθηκαν στην Ελλάδα.

Στο νέο ΕΣΠΑ οι 13 περιφέρειες της χώρας θα μπορούν να διαχειριστούν σημαντικά αυξημένους πόρους σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο, που αντιστοιχούν περίπου στο 33% των συνολικών πόρων, ενώ θα χρηματοδοτήσουν δράσεις που καλύπτουν και τους πέντε στόχους πολιτικής του ΕΣΠΑ, όπως περιβαλλοντικών υποδομών, μετριασμού και πρόληψης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, συνδεσιμότητας με πρόνοια για τις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, αστικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης. Επίσης, δράσεις του πρωτογενούς τομέα θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

Μιλώντας στα tanea.gr και το in.gr ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης τονίζει πως οι βασικοί πυλώνες του νέου ΕΣΠΑ είναι η στήριξη της υγιούς, καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, η ψηφιακή μετάβαση και η βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η ενίσχυση της περιφερειακής πολιτικής, η πράσινη ανάπτυξη, η κυκλική οικονομία, η ολοκλήρωση στρατηγικών υποδομών, καθώς και η δίκαιη μετάβαση προς μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με στόχο τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων και την πλήρη απολιγνιτοποίηση της χώρας έως το 2028.

 

 in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: