24 Δεκεμβρίου 2020

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καταγγέλλει τη ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας που επιτρέπει την εγγραφή αποφοίτων κολεγίων σε επαγγελματικούς φορείς

Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατέθεσε αιφνιδιαστικά στη Βουλή ,ρυθμίσεις που καταργούν την αρμοδιότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, όσων σπούδασαν θέματα του επαγγέλματος του μηχανικού στην αλλοδαπή.

Η κίνηση αυτή απαξιώνει σε βαθμό εκποίησης τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση, ακυρώνει το ρόλο των Διπλωματούχων Μηχανικών μελών του ΤΕΕ και θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον.

Η ψήφιση της τροπολογίας «Κεραμέως» κατάργησε τις διατάξεις που είχαν ψηφιστεί μόλις πριν ένα χρόνο και με τις οποίες αναγνωριζόταν ότι θέματα ισοδυναμίας και ισοτιμίας επαγγελματικών προσόντων, αρμόδιοι να τα κρίνουν είναι οι ίδιοι οι επαγγελματικοί φορείς. Επομένως είναι προσχηματικός ο ισχυρισμός ότι αυτή η αρμοδιότητα των επαγγελματικών φορέων είναι αντίθετη με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν είχε άλλη επιλογή.

Το ΤΕΕ έχει αποδείξει ότι έχει την ικανότητα, την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα να διαχειριστεί εγκαίρως και με επιτυχία αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από την Πολιτεία, όπως αυτές που σχετίζονται με την έκδοση οικοδομικών αδειών, τους ελεγκτές δόμησης, τις ενεργειακές επιθεωρήσεις κ.α. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Παιδείας, απαξιώνει το ΤΕΕ αφαιρώντας του την αρμοδιότητα να κρίνει θέματα ισοδυναμίας και ισοτιμίας επαγγελματικών προσόντων των ενδιαφερόμενων να ασκήσουν το επάγγελμα του Διπλωματούχου Μηχανικού στην Ελλάδα, χάριν «επιτάχυνσης διαδικασιών».
 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι η άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού
στη χώρα μας αφορά άμεσα την ασφάλεια της καθημερινότητας του Πολίτη και
το Δημόσιο Συμφέρον εφόσον κατοχυρώνει την ποιότητα, την ασφάλεια, την
αξιοπιστία, την αναπτυξιακή, περιβαλλοντική, οικονομική και ενεργειακή διάσταση
έργων, προϊόντων και διεργασιών.

Ο ορθολογικός αναπτυξιακός σχεδιασμός δεν επιτρέπει περιθώρια για εκπτώσεις στην
ποιότητα της εκπαίδευσης, λογικές ήσσονος προσπάθειας στην ανάδειξη των
Μηχανικών, ούτε ανοχές υποβάθμισής τους.

Σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία όπου η Ελλάδα προσπαθεί να ορθοποδήσει, το Υπουργείο
Παιδείας για λόγους αδιαφανείς και με γραφειοκρατικής αντίληψης προσχήματα
επιχειρεί ευθέως εναντίον αυτής της προσπάθειας.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καταγγέλλει τις συγκεκριμένες επιλογές και μεθοδεύσεις και ζητά να
προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε, με νέα νομοθετική πρωτοβουλία, να καταργηθούν
άμεσα οι απαράδεκτες ρυθμίσεις που απαξιώνουν τον επιστημονικό κόσμο της χώρας.

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: