7 Ιανουαρίου 2021

Νέα παράταση των αδειών οδήγησης μέχρι 31 Ιανουαρίου

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης, Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.).

H προηγούμενη παράταση, που είχε δοθεί στις 6 Νοεμβρίου με σχετική εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9Ε50465ΧΘΞ-Π2Ψ) έληγε σήμερα.

Η νέα απόφαση πάρθηκε στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19, με εγκύκλιο του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: