16 Ιανουαρίου 2021

Δήμος Κατερίνης: Θερμαινόμενος χώρος για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Θερμαινόμενο χώρο για την προστασία από το ψύχος θέτει ο Δήμος Κατερίνης στη διάθεση
ευπαθών κοινωνικών ομάδων (αστέγων κ.α.). 

Ειδικότερα, ο εν λόγω θερμαινόμενος χώρος θα είναι προσβάσιμος για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί βάσει και των καιρικών συνθηκών, που θα επικρατήσουν.
Το τηλέφωνο 23510 25563 θα δέχεται κλήσεις από πολίτες για σημεία, όπου βρίσκονται
άστεγοι που χρειάζονται σχετική συνδρομή και βοήθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: