2 Φεβρουαρίου 2021

Δι.Π.Ε. Πιερίας: Eξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00, στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης (Αντισθένους 1, τηλ. 23510 46050).

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων μαζί με πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ekpthemata@dipe.pie.sch.gr έως την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια: