10 Μαρτίου 2021

Σοφία Μαυρίδου: “Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας μέσω του Ο.Α.Ε.Δ.”.


Ενόψει της λήξης του προγράμματος, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, αναδεικνύοντας το κοινωνικό της πρόσωπο και την αυξημένη της ευαισθησία, ζητά την παράταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, απευθύνοντας σχετική επιστολή προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών καθώς και προς το Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η παράταση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Μέσω του προγράμματος ενισχύεται η απασχόληση των ανέργων και η ένταξη ή και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, μέσω των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα επιτυγχάνεται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα. Δεδομένης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης που βιώνουμε τα τελευταία έτη, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της υγειονομικής κρίσης του
COVID-19 και την ανάγκη λήψης και εφαρμογής μέτρων περιορισμού της διάδοσής του, με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας να αναλαμβάνει
νευραλγικό ρόλο με όλες τις οργανικές μονάδες της, οι ανάγκες σε προσωπικό είναι αυξημένες και άμεσες.
 

Η παράταση αποσκοπεί στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: