1 Απριλίου 2021

Ανασχηματισμός στο Δήμο Κατερίνης - Οι νέοι Αντιδήμαρχοι


Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Κατερίνης για την χρονική περίοδο από 1.4.2021 έως 30.6.2022:

 1. Αντιδήμαρχος Τουρισμού Μαρία Τερζίδου
 2. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Νταντάμης
 3. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κεραμιδιώτης Ευστάθιος
 4. Αντιδήμαρχος Κοινοτήτων Κυριακίδης Γεώργιος
 5. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Σταύρος Χριστοφορίδης
 6. Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Δόμησης Γεώργιος Νταντάμης
 7. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος
 8. Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Αθλητισμού Ιωάννης Μπεϊνάς
 9. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Κωνσταντίνος Τσιουκάνης

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Κατανάς Νικόλαος με καθήκοντα:
  − Την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης και υλοποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής.
  − Την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
 2. Φιλοκώστας Κωνσταντίνος με καθήκοντα:
  − Την εποπτεία, τον συντονισμό των δράσεων και την υποστήριξη των ενεργειών του τμήματος Κατασκευής Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης.
 3. Παπαδόπουλος Ευγένιος με καθήκοντα:
  − Την εποπτεία, τον συντονισμό των δράσεων και την υποστήριξη των ενεργειών του Τμήματος Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα, Απασχόλησης & Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν στα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.)..
 4. Μακρίδης Νικόλαος με καθήκοντα:
-Την εποπτεία, τον συντονισμό των δράσεων και την υποστήριξη των ενεργειών του τμήματος Κατασκευής Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες Ελαφίνας, Κορινού, Παραλίας, Πιερίων και Πέτρας του Δήμου Κατερίνης.
 1. Μακρίδου Παρθένα με καθήκοντα:
  − Την ευθύνη της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κατερίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: