11 Απριλίου 2021

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων για το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΟΑΕΔ-Google για νέους ανέργους

 

Αναρτήθηκαν σήμερα, Σάββατο 10 Απριλίου 2021, οι προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων
και αποκλειομένων για το δωρεάν εξ αποστάσεως πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
με πιστοποίηση ανέργων ηλικίας έως 29 ετών στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr 

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα
προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης του Προγράμματος. Αιτιολογημένες
ενστάσεις (με τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα) μπορούν να υποβληθούν από τη Δευτέρα,
12 Απριλίου και ώρα 9:00 μέχρι και την Τετάρτη, 14 Απριλίου και ώρα 15:00, αποκλειστικά
ηλεκτρονικά με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/e-yperesies
 

Μετά τη διαδικασία των ενστάσεων και την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, θα σταλεί
στους ωφελούμενους email με οδηγίες σχετικά με την εγγραφή και παρακολούθηση του
προγράμματος. Η ημερομηνία λήξης του προγράμματος είναι Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021.
 

Η νέα δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-Google Ελλάδας και
περιλαμβάνει τη δωρεάν κατάρτιση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Coursera σε
τέσσερεις τομείς ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης που οδηγούν στην απόκτηση των
εξής πιστοποιητικών: 

  • IT Support Specialist Certificate (τεχνική υποστήριξη πληροφορικής)
  •  UX Designer Certificate (σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη)
  • Project Manager Certificate (διαχείριση έργου)
  •  Data Analyst Certificate (ανάλυση δεδομένων)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος και εφόσον πληρούν τις
λοιπές προϋποθέσεις, οι ωφελούμενοι άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
σε πρόγραμμα επιδοτούμενης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, το οποίο σχεδιάζει
ο ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον
ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: