19 Απριλίου 2021

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΟΑΕΔ-Google

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των
ωφελουμένων και αποκλειομένων για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με
πιστοποίηση ανέργων ηλικίας έως 29 ετών στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr Η
κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα
προβλεπόμενα κριτήρια της δημόσιας πρόσκλησης, κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων.
Ο ΟΑΕΔ θα αποστείλει άμεσα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους 2.631
ωφελούμενους με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εγγραφής τους στη διαδικτυακή
πλατφόρμα του Coursera. Οι ωφελούμενοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν την
εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Coursera μέχρι την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021 και
ώρα 23:59.
Η νέα δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-Google Ελλάδας και
περιλαμβάνει την κατάρτιση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Coursera, που
προσφέρεται δωρεάν από τη Google στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σε
τέσσερεις τομείς ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης που οδηγούν στην απόκτηση των
εξής πιστοποιητικών:
- IT Support Specialist Certificate (τεχνική υποστήριξη πληροφορικής)
- UX Designer Certificate (σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη)
- Project Manager Certificate (διαχείριση έργου)
- Data Analyst Certificate (ανάλυση δεδομένων)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος και εφόσον πληρούν τις
λοιπές προϋποθέσεις, οι ωφελούμενοι άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν
σε πρόγραμμα επιδοτούμενης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, το οποίο σχεδιάζει
ο ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον
ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: