11 Μαΐου 2021

"Κουρεμένα" ενοίκια: Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες για να μην χάσουν την αποζημίωση Απριλίου

Λίγα 24ωρα προθεσμία έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να υποβάλουν δηλώσεις covid και να εξασφαλίσουν... προκαταβολικά την αποζημίωση «κουρεμένου» ενοικίου μηνός Απριλίου: Εκείνο που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πάντως για να μην «τρέχουν και δεν φτάνουν» οι εκμισθωτές ακινήτων είναι ότι ανεξαρτήτως του εάν έχουν εισπράξει ή όχι από το κράτος την αποζημίωση για τον Μάρτιο θα πρέπει να κάνουν εκ νέου αίτηση... διαφορετικά η Εφορία θα τους ζητήσει πίσω τα χρήματα που τους έδωσε.


Προκαταβολικά θα λάβουν την αποζημίωση ενοικίου μηνός Απριλίου χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, υπό την έννοια ότι το μόνο που θα χρειαστεί να κάνουν είναι να υποβάλουν δήλωση Covid για τον Μάρτιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ, όμως: Τη δήλωση Covid στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να την υποβάλουν ακόμη και εκείνοι οι εκμισθωτές που ήδη έχουν λάβει την αποζημίωση για τα κουρεμένα ενοίκια του συγκεκριμένου μήνα (σ.σ.: όταν αυτή εξοφλήθηκε μαζί με εκείνη του Φεβρουαρίου). Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση Covid, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό της αποζημίωσης που έχουν λάβει, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων Covid
Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων μηνός Μαρτίου λήγει στις 14 Μαΐου: Δήλωση Covid για τα ενοίκια του Μαρτίου, μπορούν να υποβάλλουν έως την ίδια ημερομηνία και όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν προεισπράξει ήδη την αποζημίωση. Επίσης, στην περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης έχει εισπράξει το ενοίκιο του Μαρτίου, είτε ολόκληρο είτε μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με τον Φεβρουάριο, θα πρέπει να επιστρέψει τη διαφορά που τυχόν προκύπτει από το ποσό που εισέπραξε ως αποζημίωση για τον Μάρτιο. Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών «συνεχίζεται το ευνοϊκό μέτρο που προβλέπει την προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών, και για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, ώστε η καταβολή από το Δημόσιο να πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαΐου». Και επισημαίνει: «Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν για τις μισθώσεις αυτές, Δήλωση COVID για τον μήνα Μάρτιο 2021 στη σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέχρι τις 14 Μαΐου 2021».

Πότε η Εφορία ζητεί τα... λεφτά της πίσω
Εδώ να σημειωθεί πως η προκαταβολή ουσιαστικά της αποζημίωσης για τα απολεσθέντα ενοίκια του μηνός Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, εάν υποβληθεί η δήλωση Covid για τον Μάρτιο και, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
• Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
• Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
• Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Απρίλιο.
• Και τέλος, να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Η σχετική υπουργική απόφαση καθιστά σαφές ότι δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε το ποσό, οφείλει να υποβάλει δήλωση. Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση αλλά δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της προθεσμίας, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με νέα απόφαση, η οποία θα εκδοθεί σε περίπου έναν μήνα. Ο εντοπισμός των ιδιοκτητών οι οποίοι εισέπραξαν αυτόματα την προκαταβολή του Μαρτίου, αλλά αμέλησαν να υποβάλλουν τη δήλωση, θα γίνει μέσω διασταυρώσεων τις οποίες θα κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Το ίδιο θα γίνει προκειμένου να εντοπιστούν και τυχόν μεταβολές που μπορεί να έχουν υπάρχει σε σχέση με τον Φεβρουάριο, καθώς με βάση τη δήλωση Covid αυτού του μήνα εκδόθηκε η εντολή αποζημίωσης.

Τι αποζημιώσεις παίρνουν οι ιδιοκτήτες
Διαφορετική είναι η αποζημίωση για κάθε ιδιοκτήτη, ανάλογα τον ενοικιαστή και το είδος του «κουρέματος» που αυτός δικαιούται. Έτσι:
α) Η αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες για μειώσεις κατά 40% των ενοικίων στις περιπτώσεις των απλώς «πληττόμενων» επιχειρήσεων και των υπαλλήλων σε αναστολή ισούται με το 50% της απώλειας λόγω μείωσης του ενοικίου. Με άλλα λόγια, η κρατική αποζημίωση αντιστοιχεί στο 20% του συμφωνημένου μισθώματος.
β) Για τις περιπτώσεις στις οποίες μισθώτριες είναι επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή ή υποχρεώθηκαν σε δραστικό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους και οι οποίες απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής ενοικίων, η αποζημίωση των ιδιοκτητών διαμορφώνεται σε ποσοστό 80% του μισθώματος.
γ) Τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις παραπάνω επιχειρήσεις θα αποζημιωθούν με το 60% του μηνιαίου μισθώματος.

enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: