10 Μαΐου 2021

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ε.Ε.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 «Επικαιροποίηση μέτρων για την ασφάλεια του αίματος έναντι της λοίμωξης COVID-19»

Κριτήρια Επιλογής Αιμοδοτών


1. Άτομα με επιβεβαιωμένη ή πιθανή λοίμωξη COVID ή που παρουσιάζουν κάποιο από τα
συμπτώματα που σχετίζονται με λοίμωξη από κορωνοϊό δεν επιτρέπεται να αιμοδοτήσουν.
- Εάν ο υποψήφιος αιμοδότης είχε συμπτώματα λοίμωξης με κορωνοϊό και θετικό
έλεγχο για την παρουσία του ιού μπορεί να αιμοδοτήσει εάν έχουν περάσει
τουλάχιστον 28 ημέρες από την αποδρομή των συμπτωμάτω
- Εάν ο υποψήφιος αιμοδότης είχε συμπτώματα αλλά είχε αρνητικό έλεγχο για την
παρουσία του ιού μπορεί να αιμοδοτήσει εάν έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες
από την αποδρομή των συμπτωμάτων
- Εάν ο αιμοδότης είχε συμπτώματα ύποπτα για κορωνοϊό και δεν ελέγχθηκε για την
παρουσία του ιού ή έχει ελεγχθεί αλλά δεν γνωρίζει το αποτέλεσμα του ελέγχου
μπορεί να προφέρει αίμα εάν έχουν περάσει 28 ημέρες από την αποδρομή των
συμπτωμάτων

2. Άτομα που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα αλλά είχαν επαφή με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο
κρούσμα και έχει συστηθεί απομόνωση μπορούν να αιμοδοτήσουν εάν έχουν παρέλθει 14
ημέρες από την πρώτη ημέρα της απομόνωσης. Εάν δεν συστήθηκε απομόνωση και ο
αιμοδότης αισθάνεται καλά μπορεί να αιμοδοτήσει.
3. Υποψήφιοι αιμοδότες στους οποίους έχει συστηθεί να παραμείνουν σε απομόνωση ή καραντίνα
μετά από ταξίδι, δεν μπορούν να αιμοδοτήσουν εάν δεν περάσουν 14 ημέρες από την πρώτη
ημέρα της απομόνωσης ή καραντίνας. Εάν παρέλθουν οι 14 ημέρες και ο υποψήφιος αιμοδότης
αισθάνεται καλά μπορεί να αιμοδοτήσει.
4. Αιμοδότες που γνωρίζουν ότι έχουν αντισώματα έναντι του Κορωνοιού μπορούν να
αιμοδοτήσουν με την προϋπόθεση ότι τις τελευταίες 28 ημέρες δεν είχαν συμπτώματα ύποπτα
για λοίμωξη COVID.
5. Εμβολιασμός για Κορονοιό:
Σύμφωνα με την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ 138/2005 όσον αφορά ορισμένες τεχνικές
απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος και σύμφωνα με την τεχνική αναφορά του
ECDC 10-12-20 (COVID-19 and supply of substances of human origin in the EU/EEA - second
update) :
- Κίνδυνοι για τον λήπτη από εμβολιασμό αιμοδότη μπορεί να προκύψουν εφόσον το
εμβόλιο περιέχει ζώντες μικροοργανισμούς. Για τα εμβόλια που περιέχουν ζώντες
μικροοργανισμούς απαιτείται περίοδος αποκλεισμού τουλάχιστον 4 εβδομάδων με
ταυτόχρονη επούλωση του σημείου ενοφθαλμισμού.
- Για τα εμβόλια από αδρανοποιημένους ή μη ζώντες μικροοργανισμούς (π.χ mRNA)
δεν απαιτείται περίοδος αποκλεισμού, εφόσον ο αιμοδότης αισθάνεται καλά.
- Αποδέκτες του εμβολίου Pfizer/BioNTech COVID-19 ως μέρος του Εθνικού
Προγράμματος Εμβολιασμών μπορούν να αιμοδοτήσουν εφόσον αισθάνονται καλά.
Στην περίπτωση που μετά τον εμβολιασμό παρουσιαστούν ήπιες αντιδράσεις μπορεί
να προσφέρει αίμα 7 ημέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: