25 Ιουνίου 2021

Δήμος Κατερίνης: Ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τον καθαρισμό οικοπέδων

Στη διάρκεια και της φετινής αντιπυρικής περιόδου (έως τις 31/10/2021), ο Δήμος Κατερίνης
καλεί του δημότες που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και
λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και
σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από χόρτα,
άχρηστα υλικά, σκουπίδια, καθώς αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ισχύουν και εφαρμόζονται οι κυρώσεις του
άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και της υπ’ αριθ. 9/2021
Πυροσβεστικής Διάταξης. Ειδικότερα, ο Δήμος προβαίνει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των
χώρων και στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.
 

Υπενθυμίζεται ότι, για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές,
αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους έχει εγκριθεί η νέα υπ’ αριθμ. 9/2021
πυροσβεστική διάταξη με θέμα «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή
εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» (ΦΕΚ
1923/Β’/2021). Περισσότερες πληροφορίες:
https://katerini.gr/2021/05/26/%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-
%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%b5%cf%83/
 

Παρακαλούμε τους δημότες να ακολουθούν τις υποδείξεις των σχετικών διατάξεων,
προκειμένου να διασφαλίσουμε την περιοχή μας από την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών.
Ας εργαστούμε όλοι υπεύθυνα και συντονισμένα ευχόμενοι να έχουμε ένα ήσυχο και
χωρίς πυρκαγιές καλοκαίρι!

Δεν υπάρχουν σχόλια: