16 Ιουλίου 2021

Εκτιμήσεις: 26.000 υποψήφιοι (το 35%) από τα ΓΕΛ θα μείνουν εκτός Πανεπιστημίου λόγω Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής


Εκτός Πανεπιστημίου θα βρεθούν 26000 υποψήφιοι, απόφοιτοι των ΓΕΛ, από τους 74.379 συνολικά υποψηφίους ,δηλαδη ποσοστό 35%, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις (σ.σ. στις εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ).

Αναλυτικότερα:

Η εκτίμηση βασίστηκε τόσο στα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των υποψηφίων που ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες το υπουργείο, όσο και στα στατιστικά κλιμάκωσης μορίων που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η η εκτίμηση είναι σχετική και γίνεται κατά προσέγγιση αφού υπάρχουν παράγοντες που δεν μπορούν να συνυπολογιστούν με ακρίβεια σε αυτή τη φάση.

Ένας τέτοιος παράγοντας είναι ο συντελεστής βαρύτητας που ισχύει από φέτος, για δύο από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα σε κάθε επιστημονικό πεδίο

Ο συντελεστής αυτός, υπολογίζεται για την εξαγωγή των μορίων κάθε υποψηφίου, δεν προσμετράται όμως στον υπολογισμό της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.

Με βάση τις παραπάνω επιφυλάξεις εκτιμούμε ότι κάτω από την ελάχιστη βάση εισαγωγής (υπολογιζόμενη με το χαμηλότερο συντελεστή 0,8) θα βρεθούν:

Από το 1ο επιστημονικό πεδίο περίπου το 36% των υποψηφίων δηλαδή περίπου οι 8000 από τους 22500

Από το 2ο επιστημονικό πεδίο περίπου το 32% των υποψηφίων δηλαδή περίπου οι 4700 από τους 14670

Από το 3ο επιστημονικό πεδίο περίπου το 32% των υποψηφίων δηλαδή περίπου οι 4000 από τους 12777

Από το 4ο επιστημονικό πεδίο περίπου το 38% των υποψηφίων δηλαδή περίπου οι 9.300 από τους 24376

Συνολικά εκτιμούμε ότι θα μείνουν εκτός δικαιώματος υποβολής μηχανογραφικού τουλάχιστον 26000 από τους 74379 συνολικά υποψηφίους των ημερήσιων ΓΕΛ, δηλαδή το 35% του συνόλου .

Ας σημειωθεί ότι το παραπάνω είναι το πιο "αισιόδοξο" σενάριο.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τον ελάχιστο συντελεστή 0,8 για τον υπολογισμό της βάσης εισαγωγής έχουν επιλέξει μόνον 180 από τα συνολικά 450 πανεπιστημιακά τμήματα πράγμα που αναμένεται να διευρύνει ακόμα περισσότερο τον αριθμό των υποψηφίων που θα μείνουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: