13 Ιουλίου 2021

Διαδικτυακή παρουσίαση των σπουδών και των επαγγελματικών προοπτικών του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος


Την Τετάρτη 14-7-2021 στις 19.00 θα γίνει η τελευταία για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διαδικτυακή εκδήλωση του Τμήματος: Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Διοίκηση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας έναν σημαντικό και συνεχώς ανερχόμενο κλάδο της Ελληνικής και παγκόσμιας Οικονομίας.
Έχουν προηγηθεί τα διαδικτυακά σεμινάρια για τα Agrologistics , ( 25-5-21)

τα Ναυτιλιακά logistics και τις θαλάσσιες μεταφορές, ( 3-6-21) και τα

Ρομποτικά συστήματα και τις καινοτόμες τεχνολογίες στη Διαχείριση αποθηκών και αποθεμάτων ( 17-6-21)

Στην εκδήλωση της Τετάρτης 14-7-21 θα συμμετάσχουν 

- Καθηγητές και επιστημονικοί συνεργάτες του Τμήματος που θα παρουσιάσουν τη δομή και τα κυριότερα σημεία του προγράμματος σπουδών τόσο του προπτυχιακού όσο και του Μεταπτυχιακού στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

· Τελειόφοιτοι φοιτητές που θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τις σπουδές στο Τμήμα

· Εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και απασχολούν απόφοιτους του Τμήματος

· Απόφοιτοι του Τμήματος που κάνουν καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικόΠληροφορίες για ελεύθερη συμμετοχή μέσω zoom :

Στη διεύθυνση : logistics.ihu.gr , email logistics@ihu.gr και τηλ. 2351020940

Δεν υπάρχουν σχόλια: