12 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020»

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας σας
ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” η 3η Πρόσκληση των Μέτρων 3.2.2 &
4.2.4 και 3.4.4 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας &
Θάλασσας 2014-2020:
1. Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» με ΑΔΑ:
ΨΣΩ14653ΠΓ-ΑΣΔ και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 48.3.
2. Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» με ΑΔΑ:
6ΙΔΩ4653ΠΓ-2ΨΖ και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 69.3.
Πιο συγκεκριμένα, η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση
ependyseis.gr, από 02.08.2021 και ώρα 12.00΄ ως 15.10.2021 και ώρα 14.00΄.
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας στα τηλέφωνα 2351351140 & -141 (κα.
Βουλγαρίδου & κ. Δαφνάκης) καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ.
2131501186, -81, -75, κ. Κουντουράκης, κ. Σωτηρόπουλος & κα. Διονυσοπούλου).

Μ.Ε.Α.
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
κ.α.α.
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: