30 Αυγούστου 2021

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DO-IT ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Διεθνής Συνάντηση στην Κατερίνη,
ΣΤΙΣ 06 & 07 Σεπτεμβρίου 2021.

Το 2 ο ΕΠΑΛ Κατερίνης θα φιλοξενήσει όλους τους εταίρους του προγράμματος Digital cOmpetence to teach youth wIth migranT background (DO-IT) στην Κατερίνη για την πρώτη διεθνική συνάντηση προγραμματισμού των εργασιών και ανάδειξης καλών πρακτικών εκπαίδευσης στην περίοδο Covid 19.


Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είναι : European Center for Economic and Policy Analysis and
Affairs (ECEPAA) - Βέλγιο, διοργανωτής του προγράμματος, Association Maison d'Enfant pour la
Culture et l'Education - Ιταλία, Fundacion Red Incola - Ισπανία, Associazione Di Promozione Sociale
Joint – Ιταλία, 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης - Ελλάδα .
 

Σύμφωνα με τη γενική πολιτική του προγράμματος Erasmus + και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ως απάντηση στον COVID-19, ο γενικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πρακτικής στην ψηφιακή εποχή, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο με στόχο την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Προκειμένου να υλοποιηθεί ο παραπάνω στόχος, το πρόγραμμα DO-IT διαρθρώθηκε σε τέσσερις συγκεκριμένους υπο-στόχους:
 

- να εντοπίσει, να αναπτύξει και να διαδώσει καλές πρακτικές και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για να
παρέχει στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές, δεξιότητες για την αντιμετώπιση των αναγκών
των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο που προκαλείται από την πανδημία COVID-19
- να προωθήσει την αναγνώριση των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από νέους
με μεταναστευτικό υπόβαθρο
- να αυξήσει τις ικανότητες 50 εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών σχετικά με την ψηφιακή επάρκεια,
παρέχοντάς τους μια κατάρτιση σχετικά με τις 5 δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο “Digital
Competence Framework 2.0”
- να αυξήσει της ικανότητες 50 εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών να αναγνωρίζουν τις ψηφιακές
δεξιότητες που αποκτώνται από νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο
Ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία και ανάδειξη καλών εναλλακτικών πρακτικών εκπαίδευσης.

2 ο ΕΠΑΛ Κατερίνης,
Υπ. Επικοινωνίας : Δρ. Σιδηρόπουλος Δημήτρης Νέο Κεραμίδι, Κατερίνη, 60100

Δεν υπάρχουν σχόλια: