3 Σεπτεμβρίου 2021

«Τέλεση Ποδηλατικού Αγώνα ανάβασης μαζικής εκκίνησης, την Κυριακή (05-09-2021) στους πρόποδες του Ολύμπου, με την επωνυμία (3st Mt. Olympus hill climb)»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α.-Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 52 του Ν. 4313/2014 (τ.Α ́ ΦΕΚ 261 /17-12-2014) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας ».
β.- To υπ’ αριθ. 797 από 27-08-2021 έγγραφο του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλ. «ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ».
γ.- Το υπ’ αριθ. 1944 από 24-08-2021 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.
δ.- Το υπ’ αριθ. 17 από 02-09-2021 έγγραφο του Δήμου Δίου Ολύμπου.
ε.-Την υπ’ αριθ. 2501/18/114-α ́από 02-09-2021 σύμφωνη πρόταση-αναφορά του Αστυνομικού
Τμήματος Δίου Ολύμπου.
                                                                      και
Αποβλέποντες στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων
ατυχημάτων κατά τον χρόνο τέλεσης του αγώνα δρόμου ποδηλασίας ανάβασης με την
επωνυμία (3st Mt. Olympus hill climb) που θα διεξαχθεί την Κυριακή (05-09-2021) και
ώρα 11:00 με σημείο κίνησης των Πλαταμώνα Πιερίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- Εγκρίνουμε την τέλεση του ποδηλατικού αγώνα ανάβασης μαζικής εκκίνησης, με την
επωνυμία (3st Mt. Olympus hill climb), στους πρόποδες Ολύμπου, στις
κατηγορίες Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων και Μάστερς, την Κυριακή
(05-09-2021) όπου διοργανώνεται από τον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Π.Α.Σ.
Πηνειός, ως κατωτέρω:
Κυριακή (05-09-2021) και ώρα 11:00 έως πέρατος, στην παρακάτω διαδρομή:
Διαδρομή :
Εκκίνηση :Πλαταμώνας Πιερίας,
Αφετηρία-Τερματισμός Λιμάνι Πλαταμώνα (προεκκίνηση) - Έξοδο για Παλιό
Παντελεήμονα –τερματισμός στη θέση πατωμένη του Δ.Δ. Καλλιπεύκης.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, σύμφωνα με όλες τις προσωρινές
πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τους διοργανωτές.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, σύμφωνα με όλες τις προσωρινές
πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τους
διοργανωτές.
- Οι διοργανωτές, υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια τέλεσης εν λόγω αγώνα να
τοποθετηθούν και να συντηρούν την οδική σήμανση, τις απαιτούμενες πινακίδες
σήμανσης, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και γενικά να λαμβάνουν κάθε
απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη
τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην
περιοχή τέλεσης εν λόγω αγώνα.
- Οι παραβάτες της παρούσας, θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
- Το Αστυνομικό Τμήμα Δίου Ολύμπου στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα,
παρακαλείται για την επίδοση της, ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο σύλλογο των
υποχρεώσεων του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση
συναφείς διατάξεις τη δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν. 2696/1999 και την υποβολή στην υπηρεσία μας της σχετικής έκθεσης την
επίδοση της στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και φορείς με αποδεικτικό επίδοσης,το
οποίο θα τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας σας, καθώς και στη λήψη μέτρων
αρμοδιότητας του.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1.Γ.Ε.Π.Α.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2. Δ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
3.Α.Τ. ΔΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΟΥ
4.ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
(fax:2410-283113)
5.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
(fax:210-6855739)
6.ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
7.ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ
Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: