17 Σεπτεμβρίου 2021

Μέχρι την Τετάρτη οι αιτήσεις για τα 30 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ


Την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών και σπουδαστριών στα 30 Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, για το έτος κατάρτισης 2021-2022, σε 41
ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.


Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου ανεξαρτήτως
ηλικίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με
τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή
σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Στόχος των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους
καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών,
επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν
δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διάρκειας πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα
(4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200
διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε
ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Τα ΙΕΚ-
ΟΑΕΔ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

Οι ειδικότητες για το έτος κατάρτισης 2021-2022 είναι οι εξής:
1. Αθλητικός Δημοσιογράφος
2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
3. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: