28 Σεπτεμβρίου 2021

ΟΠΕΚΑ – Έρχονται πληρωμές 387 εκατ. ευρώ για 14 επιδόματα

 


Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 762.862 – 201.318.910 ευρώ

-Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 329 – 165.840 ευρώ

-Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 257.953 – 31.598.913 ευρώ

– ΕΕΕ: Δικαιούχοι 216.608 – 48.077.056 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 12.448 – 12.502. 622 ευρώ

– Αναπηρικά Επιδόματα: Δικαιούχοι 172.973 – 72.093.829 ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 874 – 302.946 ευρώ

– Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.496 – 228.821 ευρώ

– Συντ. Ανασφ. Υπερηλικ.Δικαιούχοι 19.317 – 6.543.339 ευρώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 15.624 – 4.041.935 ευρώ

-Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 76 – 60.107 ευρώ

– Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 3270. – 223.396 ευρώ

-Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 39.102 – 10.624.775 ευρώ

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 6.000 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων 1.507.938/ Σύνολο καταβολών 387.788.489 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: