25 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΕΗ: Τέλος στον έλεγχο του Δημοσίου έπειτα από 71 χρόνια


Ανοίγει την πόρτα της εισόδου σε περισσότερους ιδιώτες.

Επιδιώκει μέσα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 750 εκατ. ευρώ και τη διάθεση νέων μετοχών σε επενδυτές να αντλήσει κεφάλαια. Αποσκοπούν στη χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου στρατηγικού σχεδίου που θα φτάσει έως το 2026 τα 8,4 δισ. ευρώ.

Αυτό περιλαμβάνει την επέκτασή της στις ξένες αγορές της ΝΑ Ευρώπης (Ρουμανία και Βουλγαρία), την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ισχύος 9,1 GW στο πλαίσιο των στόχων του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την απεξάρτηση από τα εισαγόμενα και ακριβά ορυκτά καύσιμα. Μία από τις εντυπωσιακές αλλαγές της ΔΕΗ είναι το γεγονός πως το 2026 η δημόσια εταιρεία θα έχει παραγωγή από ΑΠΕ όσο σχεδόν διαθέτει σήμερα σε θερμικές μονάδες (λιγνίτη και φυσικό αέριο).

Δεν υπάρχουν σχόλια: