25 Σεπτεμβρίου 2021

Το ανέκδοτό μας!

 Ιάπωνες Σαμουράι αποφάσισαν να κάνουν παγκόσμιο διαγωνισμό για να αναδείξουν τον καλύτερο. ‘Έτσι πηγαίνει και ο Πόντιος Σαμουράι. 

Με τη σειρά ξεκινά ο Αμερικανός και φωνάζει στους κριτές: «Αφήστε ελεύθερη μια μύγα»! Ελευθερώνουν οι κριτές την μύγα και ξαφνικά δίνει 1 σπαθιά ο Αμερικάνος Σαμουράι και την κόβει στα 2. Οι κριτές τον βαθμολογούν με 8 στα 10! 

Ξεκινά ο Ρώσος και φωνάζει στους κριτές: «Αφήστε ελεύθερη μια μύγα!» Ελευθερώνουν οι κριτές την μύγα, δίνει 2 σπαθιές ο Ρώσος Σαμουράι και την κόβει στα 4. Οι κριτές τον βαθμολογούν με 9 στα 10! 

Ξεκινά ο Πόντιος και φωνάζει στους κριτές: «Αφήστε ελεύθερη μια μύγα!» Ελευθερώνουν οι κριτές την μύγα, δίνει 1 σπαθιά ο Πόντιος Σαμουράι αλλά η μύγα συνέχισε να πετά και έφυγε. Οι κριτές τον βαθμολογούν με 0 στα 10!

 «Γιατί 0» φωνάζει τσαντισμένος ο Πόντιος. «Γιατί η μύγα ακόμα πετάει», λένε οι κριτές. «Ναι μπορεί να πετάει, αλλά ρωτήστε τη… μπορεί να γ@μ@ει;» 

Ιάπωνες Σαμουράι αποφάσισαν να κάνουν παγκόσμιο διαγωνισμό για να αναδείξουν τον καλύτερο. ‘Έτσι πηγαίνει και ο Πόντιος Σαμουράι. Με τη σειρά ξεκινά ο Αμερικανός και φωνάζει στους κριτές: «Αφήστε ελεύθερη μια μύγα»! Ελευθερώνουν οι κριτές την μύγα και ξαφνικά δίνει 1 σπαθιά ο Αμερικάνος Σαμουράι και την κόβει στα 2. Οι κριτές τον βαθμολογούν με 8 στα 10! Ξεκινά ο Ρώσος και φωνάζει στους κριτές: «Αφήστε ελεύθερη μια μύγα!» Ελευθερώνουν οι κριτές την μύγα, δίνει 2 σπαθιές ο Ρώσος Σαμουράι και την κόβει στα 4. Οι κριτές τον βαθμολογούν με 9 στα 10! Ξεκινά ο Πόντιος και φωνάζει στους κριτές: «Αφήστε ελεύθερη μια μύγα!» Ελευθερώνουν οι κριτές την μύγα, δίνει 1 σπαθιά ο Πόντιος Σαμουράι αλλά η μύγα συνέχισε να πετά και έφυγε. Οι κριτές τον βαθμολογούν με 0 στα 10! «Γιατί 0» φωνάζει τσαντισμένος ο Πόντιος. «Γιατί η μύγα ακόμα πετάει», λένε οι κριτές. «Ναι μπορεί να πετάει, αλλά ρωτήστε τη… μπορεί να γ@μ@ει;»

Πηγή: https://www.poly-gelio.gr/pontios-samourai/

Δεν υπάρχουν σχόλια: