20 Οκτωβρίου 2021

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

 
1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση
εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, ανήλθε
σε 935.301 άτομα.

Από αυτά 574.262 (ποσοστό 61,40%) είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και
περισσότερο των 12 μηνών και 361.039 (ποσοστό 38,60%) είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των
12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 321.356 (ποσοστό 34,36%) και οι
γυναίκες ανέρχονται σε 613.945 (ποσοστό 65,64%).
2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για
τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, ανήλθε σε 11.991 άτομα. Οι άνδρες
ανέρχονται σε 4.244 (ποσοστό 35,39%) και οι γυναίκες σε 7.747
(ποσοστό 64,61%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 1 , για τον μήνα Σεπτέμβριο
2021, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του
αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 137.197 άτομα, από τα οποία οι 133.718
(ποσοστό 97,46%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι
3.479 (ποσοστό 2,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι
άνδρες ανέρχονται σε 43.721 (ποσοστό 31,87%) και οι γυναίκες σε
93.476 (ποσοστό 68,13%).


Δεν υπάρχουν σχόλια: